aboutus
QC Hồ sơ
1. Chất lượng là cuộc sống.

2. Kiểm tra chuyên nghiệp trước khi giao máy

3. Ít nhất 24 giờ kiểm tra làm việc trước khi giao máy

4. Quy trình kiểm soát chất lượng hoàn hảo từ kiêu hãnh đến giao hàng

5. Chứng nhận CE, ISO, FDA

Chứng chỉ
Chi tiết liên lạc